Výstavy 2010/2014

                                                        Bišon frise

 

    

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                        

  

                                           Havanáčci a knírači střední

 

  

 

Barevná ruská bolonka